Menu:

Kävlingescoutkår Knopen

Avdelningarna
Example image - aligned to the right


Kårens verksamhet är indelad i åldersgrupper. I varje åldersgrupp finns det en avdelning. Bäverscouterna är 6-7 år, Spårarscouterna är 8-9 år, Upptäckarscouterna är 10-12 år, Äventyrarna är 12-15 år, Utmnanarscouterna är 15-18 år och Rover / RS scouterna är 19-25år gamla. Klicka på ett avdelningsnamn för att läsa mer om den.

alderstrappan